30 ימי התנסות חינם - הרשמו עכשיו!
תנאי שימוש

מדיניות פרטיות

הודעת פרטיות זו מסבירה כיצד GNS והחברות המסונפות לה ('החברה') אוספות מידע אישי (כהגדרתו להלן), משתמשות בו ומאחסנות אותו בקשר לאתרי האינטרנט, למוצרים, לשירותים ולחוויות של החברה (יחד, 'השירותים').

 1. תחולה.
  1. הודעת פרטיות זו ('הודעת פרטיות') נכנסה לתוקף בתאריך הרשום להלן.
  2. אין לך ('המשתמש') שום מחויבות חוקית להעביר לחברה מידע אישי. עם זאת, במקרה שבו המשתמש בוחר לא להעביר לחברה מידע אישי, יתכן שלא יהיה באפשרותו להפוך למשתמש ו/או להשתמש בשירותים מסוימים.
  3. החברה רשאית לשנות הודעת פרטיות זו מעת לעת, ולפיכך על המשתמש לעיין בה מעת לעת. החברה תפרסם את השינויים הנערכים בהודעת פרטיות זו באתרי האינטרנט שלה ('האתר'). אם החברה תערוך בהודעת פרטיות זו, שינויים כלשהם אשר משפיעים באופן מהותי על שיטות העבודה שלה בנוגע למידע אישי, שהחברה אספה בעבר מהמשתמש, החברה תשאף להמציא למשתמש הודעה מוקדמת על שינוי כאמור על ידי הבלטת השינוי באתר. החברה תבקש את הסכמתו המוקדמת של המשתמש לכל שינוי מהותי, אם וכאשר הדבר נדרש על פי חוקי הגנת המידע החלים (כהגדרתם להלן).
  4. הודעת פרטיות זו אינה חלה על תוכן כלשהו המעובד ו/או המאוחסן על ידי המשתמש במהלך השימוש בשירותים. כמו כן, הודעת הפרטיות אינה חלה על כל מוצר, שירות, אתר אינטרנט, קישור או כל תוכן אחר המוצעים בשירותים על ידי גורמי צד שלישי. אנו ממליצים למשתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של גורמי צד שלישי כאמור.
  5. לעניין (1) התקנה הכללית להגנת הפרטיות (2016/679) של האיחוד האירופי ('GDPR'), כולל חקיקת משנה או חקיקה ליישומה, (2) מגן הפרטיות של האיחוד האירופי – ארה"ב (EU-US Privacy Shield) ('מגן הפרטיות'), וכן (3) חוק פרטיות הצרכנים של קליפורניה משנת 2018 (the California Consumer Privacy Act of 2018), הקוד האזרחי של קליפורניה סעיף 1798.100 ואילך ('CCPA'), בנוסחם החל (יחד, 'חוקי הגנת המידע החלים'), החברה פועלת כמעבדת / ספקית שירות, והמשתמש פועל כבקר/עסק, לפי העניין.
  6. לעניין הודעת פרטיות זו, 'מידע אישי' פירושו נתונים אישיים או מידע אישי, לפי העניין, בחוק הגנת המידע החל, או בכל חוק חל אחר להגנה על מידע.
 2. מידע אישי שנאסף על ידי החברה.
  1. מידע שניתן על ידי המשתמש.
   החברה אוספת כל מידע שהמשתמש מספק לחברה, לרבות, בין היתר:

   1. פרטי קשר של המשתמש (למשל שם, מען למכתבים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון);
   2. פרטי תשלום של המשתמש (למשל פרטי כרטיס אשראי וחשבון בנק);
   3. סיסמת המשתמש ופרטי אימות והרשאות אבטחה אחרים;
   4. תקשורת כלשהי בין המשתמש לחברה, למשל תכתובות דוא"ל, שיחות טלפון, צ'טים
  2. מידע שנאסף באופן אוטומטי
   החברה אוספת נתונים באופן אוטומטי כאשר המשתמש מבקר, מתקשר או משתמש בשירות, לרבות, בין היתר:

   1. מזהים ומידע הכלול בקובצי Cookie;
   2. העדפות ההגדרות של המשתמש, מידע על גיבוי;
   3. רצף ההקלקות על מאתרי משאבים אחידים (כתובות URL) אל אתר האינטרנט והשירותים של החברה, דרכם או מהם;
   4. תוכן שהמשתמש צפה בו או חיפש אותו, זמני התגובה של דפים ופרטי אינטראקציה עם דפים (כגון גלילה, לחיצות ומעברי עכבר);
   5. מידע על רשת וחיבורים, כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) ומידע על ספק שירותי האינטרנט של המשתמש;
   6. מידע על מחשבים ומכשירים, כגון סוג הדפדפן וגרסתו, מערכת ההפעלה או הגדרת אזור הזמן; מיקום המכשיר;
 3. השימוש של החברה במידע אישי.
  1. החברה מעבדת את המידע האישי של המשתמש כדי להפעיל, לספק ולשפר את השירותים, לרבות, בין היתר:
   1. כדי ליצור את פרופילי המשתמשים ולנהל אותם;
   2. לשם יצירת קשר על ידי החברה עם המשתמש ולצורך תקשורת עם המשתמש לגבי לשירותים, למשל באמצעות הטלפון, דוא"ל, צ'ט; מתן מענה לשאילתות מהמשתמש;
   3. כדי לתת למשתמש הודעה על עדכונים או הצעות;
   4. לצורך התאמה אישית של השירותים; כלומר, זיהוי תחומי העניין של המשתמש ומתן המלצות לגבי הצעות שעשויות לעניין אותו;
   5. לצורך שיווק וקידום של שירותי החברה;
   6. לצורך מתן סיוע ותמיכה;
   7. לשם מילוי בקשות המשתמש, עמידה בהתחייבויות חוזיות וחוקיות;
   8. לצורך הגנה על אבטחת המשתמש, למשל על ידי מניעה וזיהוי של הונאות;
   9. למטרות פנימיות, למשל פתרון בעיות, ניתוח נתונים, בדיקה ולמטרות סטטיסטיות.
  2. החברה עשויה לבקש את הסכמת המשתמש לשימוש במידע האישי שלו למטרה מסוימת שתינתן לו.
  3. החברה אינה משתמשת במידע אישי כלשהו אלא כפי שנחוץ על מנת להפעיל את השירותים.
 4. קובצי Cookie.
  1. לצורך אספקת השירותים, החברה משתמשת במנגנוני מעקב כגון קובצי Cookie.
  2. על ידי לחיצה על קישור לאתר אינטרנט או לשירות של צד שלישי, צד שלישי זה עשוי גם הוא לשדר למשתמש קובצי Cookie. הודעת פרטיות זו אינה מכסה את השימוש בקובצי Cookie על ידי גורמי צד שלישי, והחברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות ולשיטות הפעולה של גורמי צד שלישי כאמור.
  3. החברה משתמשת ב-Google Analytics. לקבלת פרטים על אופן איסוף המידע ועיבודו על ידי Google Analytics, לחץ על הקישור הבא: google.com/policies/privacy/partners/
  4. החברה משתמשת ב-FACEBOOK PIXELS. בנוגע לשימוש שעושה החברה ב-FACEBOOK PIXELS, שים לב לפרטים הבאים:
   1. גורמי צד שלישי, לרבות פייסבוק, עשויים להשתמש בקובצי Cookie, במשואות אינטרנט ובטכנולוגיות אחסון אחרות כדי לאסוף או לאחזר את המידע של המשתמש מאתרי האינטרנט וממקומות אחרים באינטרנט וכדי להשתמש במידע זה על מנת לשפר את שירותי המדידה ולפלח מודעות.
   2. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו לאיסוף המידע ולשימוש בו לצורך פילוח מודעות.
   3. מנגנון למימוש אפשרות ביטול הסכמה זו ניתן למצוא בכתובת: [email protected]
 5. שיתוף מידע אישי של משתמש למטרות חוקיות
  1. החברה עשויה להידרש לשמור או לחשוף מידע אישי למטרות הבאות:
   1. ציות לדינים החלים או לתקנות החלות;
   2. ציות לצו בית משפט, לצו הבאה או להליכים חוקיים אחרים;
   3. תגובה לבקשה חוקית של רשות ממשלתית, רשות אכיפת חוק או גוף ממשלתי דומה (הממוקמים בתחום השיפוט של המשתמש או במקום אחר);
   4. פעולה מול ספקי שירות צד שלישי ו/או קבלני משנה המספקים שירותים עבור הפעילות העסקית של החברה. רשימה של גופים אלה ניתן לקבל לפי בקשה.
   5. חשיפה לגורמי צד שלישי של מידע מצטבר ואנונימי אודות משתמשים לצורכי שיווק, פרסום, מחקר או למטרות אחרות;
   6. גילוי ו/או העברה של נתונים לגוף אחר, אם החברה נרכשת על ידי או מתמזגת עם חברה אחרת, אם החברה מוכרת או מעבירה יחידה עסקית או נכסים לחברה אחרת, כחלק מהליכי פשיטת רגל, או כחלק מכל העברה עסקית דומה אחרת.
   7. כאשר החברה מאמינה שגילוי המידע הנו נאות לצורך ציות לחוק, אכיפה או החלה של תנאי החברה והסכמים אחרים, או כדי להגן על הזכויות, הרכוש או האבטחה של החברה, המשתמשים או אחרים. בכך נכללת החלפת מידע עם חברות אחרות וארגונים אחרים לצורך מניעה וזיהוי של הונאה וצמצום סיכוני האשראי.
  2. כאשר החברה משתפת את המידע של המשתמש עם גורמי צד שלישי כמפורט לעיל, החברה דורשת ממקבלי מידע אלה להסכים לעשות שימוש במידע האישי שהחברה משתפת איתם רק בהתאם להודעת פרטיות זו ולמפרטים החוזיים של החברה, ולא לשום מטרה שאינה אחת מהמטרות שנקבעו על ידי החברה בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 6. שיתוף מידע משתמש עם ספק רישיון תוכנה צד שלישי.
  מובהר בזאת כי החברה לא תשתף מידע כלשהו של המשתמש בנוגע למוצרים והשירותים עם ספק רישיון תוכנה צד שלישי, אלא אם הסכים המשתמש לגילוי מידע כאמור בעת רכישת המוצרים והשירותים האמורים.
 7. אבטחה.
  החברה תנקוט אמצעים טכניים וארגוניים הולמים כדי להגן על המידע שהיא אוספת על המשתמש מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, גילוי, שינוי, השמדה וכל צורה אחרת של עיבוד לא מורשה. אולם על המשתמש לדעת כי שום אמצעי להגנה על מידע אינו יכול לספק אבטחה מלאה.
 8. משתמשים באזור הכלכלי האירופי (EEA).
  1. בסיס חוקי לעיבוד מידע אישי
   החברה תעבד את המידע האישי של המשתמש רק אם קיימת אחת או יותר מעילות החוק הבאות לפעולה זו:

   1. צורך חוזי: עיבוד המידע האישי נחוץ על מנת לחתום על חוזה עם המשתמש, כדי לבצע את ההתחייבויות החוזיות של החברה כלפי המשתמש במסגרת תנאי השימוש ('TOU'), כדי לספק את השירותים, כדי להגיב לבקשות מהמשתמש או כדי לספק למשתמש תמיכה בלקוחות;
   2. עניין לגיטימי: לחברה קיים עניין לגיטימי בעיבוד המידע האישי של המשתמש;
   3. התחייבות חוקית: עיבוד המידע האישי של המשתמש נחוץ על מנת לציית לחוק רלוונטי וכדי למלא התחייבויות חוקיות, לרבות מתן מענה לבקשות חוקיות ולצווים; או
   4. הסכמה: עיבוד המידע האישי של המשתמש בהסכמת המשתמש.
  2. זכויות המשתמש בנוגע למידע האישי.
   1. בכפוף לחוקי הגנת המידע החלים, למשתמש עומדות זכויות מסוימות ביחס למידע האישי שלו, לרבות הזכויות הבאות:
    1. המשתמש רשאי לברר האם החברה מחזיקה במידע אישי אודותיו ולבקש עותקים של מידע אישי כזה ומידע על אופן עיבודו;
    2. המשתמש רשאי לבקש את תיקונו של מידע אישי שגוי;
    3. המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו של מידע אישי מסוים;
    4. המשתמש רשאי לבקש מהחברה להפסיק או להגביל את עיבוד המידע האישי כאשר העיבוד אינו ראוי;
    5. כאשר המשתמש מסכים לעיבוד המידע האישי שלו על ידי החברה למטרה מסוימת, באפשרותו לבטל את הסכמתו בכל עת, והחברה תפסיק כל עיבוד נוסף של מידע המשתמש למטרה זו.
   2. בנסיבות מסוימות, יתכן שהחברה לא תוכל למלא את בקשת המשתמש במלואה, למשל אם זוהי בקשה קטנונית או בלתי מעשית באופן קיצוני, אם היא מסכנת את זכויותיהם של אחרים או אם הדבר אינו נדרש על פי חוק, אולם בנסיבות כאלה החברה עדיין תשיב למשתמש כדי להודיע לו על החלטה כזו.
   3. המשתמש יכול לממש את זכויות הגישה, התיקון, המחיקה, ההגבלה, ההתנגדות וניידות הנתונים שלו על ידי פנייה לחברה בכתובת [email protected]. במקרים מסוימים, יתכן שהחברה תבקש מהמשתמש לספק לה מידע נוסף, אשר עשוי לכלול מידע אישי, אם הדבר נחוץ על מנת לאמת את זהות המשתמש ואת אופי בקשתו.
  3. העברת המידע האישי של המשתמש אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA).
   1. החברה מעבירה מידע אל מחוץ ל-EEA. מכיוון שהמידע מאוחסן ומעובד על ידי ישות ישראלית של החברה, החברה נסמכת על החלטות תאימות (adequacy determinations). מידע המאוחסן ומעובד על ידי החברה זורם בין ה-EEA, ארצות הברית וישראל. על מנת להבטיח כי המידע של ה-EEA מוגן כראוי בעת העברתו אל מחוץ ל-EEA, התקנה להגנת הפרטיות 95/46/EC וגם, נכון ל-25 במאי, 2018, התקנה הכללית להגנת הפרטיות, מחייבות את ביצוען של העברות כאלה באמצעות מנגנונים חוקיים מסוימים.
   2. בעת העברת מידע של ה-EEA לישראל, החברה נסמכת על החלטת הנציבות האירופית כי ישראל מספקת הגנת מידע תואמת לצורך העברות מה-EEA. כאשר אנו מבצעים העברה של מידע אישי מה-EEA לארצות הברית, אנו נסמכים על מגן הפרטיות של האיחוד האירופי – ארה"ב.
   3. הערה: החברה מאחסנת כיום מידע של משתמשים במרכזי הנתונים של החברה הממוקמים ב-EEA ובישראל.
 9. משתמשים בקליפורניה, ארה"ב.
  1. החברה תציית בכל עת לכל חוקי הגנת המידע החלים (לרבות ה-CCPA) ותעבד מידע אישי מטעם המשתמש בלבד.
  2. החברה (1) לא תאסוף, תשמור או תחשוף מידע אישי או תשתמש בו לכל מטרה שאינה אחת מהמטרות המפורטות בתנאי השימוש של החברה ובהסכם עיבוד המידע בין החברה והמשתמש; (2) לא תמכור מידע אישי (כהגדרתו במסגרת ה-CCPA); וכן (3) תפעיל אמצעים טכניים וארגוניים הולמים להגנה על המידע האישי כנגד עיבוד לא מורשה או לא חוקי או השמדה, אובדן או נזק בשוגג.
 10. מידע אישי של ילדים.
  שירותי החברה לא נועדו לילדים. ילדים מתחת לגיל 18 שנים רשאים להשתמש בשירותים רק במעורבותו של הורה או משמורן.
 1. שאלות בנוגע למידע האישי של המשתמש?
  אם למשתמש ישנן שאלות כלשהן על אודות הודעת הפרטיות או שיטות העבודה של החברה בנוגע למידע באופן כללי, באפשרותו לפנות אלינו באופן הבא:

GNS
תמיכה טכנית
מייל:  [email protected]

באתר זה נעשה שימוש בקבצי COOKIES, למידע נוסף ניתן לעיין במדינות הפרטיות.
המשך גלישתך באתר זה מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולשימוש בקבצי COOKIES.