שירותי DBA

שירותי DBA

הטיפול בתשתיות המחשוב החיוניות בעסקים מסתמך על תחומי מומחיות רבים, אשר בין הבולטים שבהם נמצאים שירותי DBA. התחום בכללו ותיק ובשל מאוד והוא משלב הכרח טכני ופוטנציאל לתועלות עסקיות גדולות. מה זה אומר בפועל? במאמר זה נבין הכול על שירותי DBA.

מהם שירותי DBA?

DBA הם ראשי התיבות ניהול בסיסי נתונים (Database administration) או מנהל בסיסי נתונים (Database Administrator). ניהול בסיסי הנתונים של העסק עשוי להתבצע בשתי דרכים עיקריות – באמצעות העסקת מומחה DBA פנימי בעסק או באמצעות שכירת שירותי DBA חיצוניים, כשלשתי האפשרויות יש יתרונות וחסרונות. בקונטקסט רחב יותר, DBA עשוי להיכלל בשירותי System Administration שונים, לצד ניהול תשתיות נוספות, כגון תשתיות שרתים ותוכנה. בסיסי הנתונים עצמם פועלים על תשתיות מחשוב שונות, כגון VPS. שירותי DBA מנהלים נתונים שנמצאים בתוכנות ובמערכות שונות בעסק כגון מערכת ERP או בשרת SQL. בין היתר הם מספקים מענה למשימות השוטפות האלה:

 • ניהול האחסון – ניהול יעיל של נפחי האחסון הדרושים.
 • טיוב נתונים וניהול המידע – מניעת כפילויות נתונים, הבטחת עדכניות הנתונים וכדומה. מידע באיכות טובה מספק בסיס אופטימאלי לתפעול השוטף של העסק, זאת בכל הנוגע לשימוש במידע וכן לקבלת החלטות על בסיס המידע לסוגיו השונים.
 • ניהול הגישה למסדי הנתונים – באופן שמבטיח שהם יהיו זמינים תמיד וגם יציעו זמני תגובה טובים. פיתוח ובדיקה של שאילתות לגישה למידע.
 • גיבוי ושחזור – טיפול בנושא הקריטי של גיבוי מחשב בענן באופן שוטף ואופני השחזור במקרה הצורך, וזאת כמובן בתיאום עם הלקוח ולפי בקשותיו. לדוגמה בנוגע למרווחי הזמן בין גיבויים (RPO או Recovery Point Objectives) ולזמני ההתאוששות המבוקשים במקרה חרום (RTO או Recovery Time Objectives).
 • עדכונים שונים – ביצוע עדכונים תקופתיים של נהלים בנושא זה. כמו כן, עדכון תשתיות המחשוב שעליהן המידע מנוהל.
 • אבטחה – אבטחת המחשוב היא היום תחום מורכב למדי ויש בה תחומי משנה שונים, מורכבים בפני עצמם. כשם שבנושא התקשורת משתמשים בפתרונות חומת אש למשל, כך גם בנושא בסיסי נתונים יש כלים ושיטות מיוחדים לשם ההגנה עליהם. במסגרת תחום ה-DBA, יינתן גם מענה לניהול משתמשים למערכות המידע והרשאות הגישה השונות שלהם.
 • ייעוץ, תמיכה ושירות לקוחות: כמו כן, ספקי שירותי DBA מסוגלים להעניק ללקוחותיהם ייעוץ מקצועי וכן שירות לקוחות ותמיכה טכנית ברמה גבוהה. היבט התמיכה משמעותי מאוד בייחוד במצבים של סיבוכים טכניים שונים ותקלות. הכול יתנהל כמובן לפי הסכם SLA שמוסכם בין הצדדים.

האם כל עסק צריך שירותי DBA?

לא רק שלכל עסק יש נתונים רבים, כמויות הנתונים האלה הולכות וגדלות עם השנים, בעסקים באופן כללי ובכל עסק בפני עצמו, בין היתר בהשפעת הוזלות מתמשכות בעלויות אחסון. כמו כן, ישנה הגישה הפשוטה והזהירה לפיה אם לא בטוחים אם כדאי לשמור מידע מסוים, שומרים אותו ליתר בטחון. כך עסקים צוברים עוד ועוד נתונים, ויחד איתם המורכבות של ניהול נתונים אלה הולכת וגדלה. לכן עקרונית אפשר לומר שכל עסק זקוק לשירותי DBA. אומנם מדובר בתחום בסיסי מאוד של ניהול המחשוב ואולי קצת "אפור", אך בפועל חשיבותו גדולה מאוד, ולכן הגיוני להשקיע בו בצורה חכמה גם באמצעות שירותי DBA. עם זאת הדבר לא בהכרח מתאים לכל עסק ולכל מצב, ובפועל יש עסקים קטנים שיכולים לוותר על כך. כמו כן, עשויים להיות עסקים גדולים יחסית שלהם יש מחלקת מחשוב גדולה במילא שהם לא מתכוונים לצמצם. במקרה כזה עשויים להשאיר את ניהול בסיסי הנתונים בתוך העסק. מקרה מיוחד הוא כאשר לא מעוניינים להוציא את ניהול הנושא החוצה, משיקולים של אבטחה. עוד אפשרות דומה, היא כאשר יש אילוצי תאימות לרגולציות שונות, למשל בנושא פרטיות מידע הלקוחות.

מהם היתרונות של השירותים האלה?

שירותי DBA עשויים לספק תועלות רבות לעסקים ובהן:

 • התייעלות וצמצום מבנה – צמצום צוות המחשוב הפנימי ותשתיות המחשוב הפנימיות. ההסתייעות במומחים חיצוניים גם תחסוך בצורך להשקיע בגיוס מומחי DBA פנימיים וגם את המורכבות שכרוכה בגיוס וכן בהעסקת עובדים שכירים.
 • תועלות כספיות – שכירת מומחי DBA חיצוניים עשויה להיות זולה יותר מהעסקה של מומחים פנימיים כעובדי חברה. גם תשתיות החומרה והתוכנה שחוסכים מתבטאות בצמצום עלויות התפעול השוטף, זאת מאחר שלא רק חוסכים בצורך בהן אלא גם בעלויות המצטברות של תפעולן, תחזוקתן, שדרוגן והפחת בערכן הכספי עם השנים. מודל שכירת המומחים מקל גם על תכנון כספי קדימה, זאת מאחר שהוא פשוט יותר, ברור וקבוע, ביחס להוצאות המורכבות על צוות וציוד פנימיים בעסק.
 • פינוי משאבים – יכולת להפנות משאבים שנחסכו באמצעות הסתייעות בשירותי DBA לכיוונים אחרים. תוכלו למקד את המשאבים שהתפנו בהיבטים שהם יותר בליבה העסקית שלכם. זהו היבט חשוב שעשוי לסייע לצמיחת העסק ולקידום יוזמות חדשות.
 • מומחיות – קבלת מענה מקצועי מלא לכל הדרוש מבחינת ניהול בסיסי הנתונים בעסק.
 • ביצועים מיטביים – שירותי DBA הם בין הדברים שמקדמים ביצועים מיטביים בעסק, לצד שירותי עזר כגון CDN למשל.

מהי החשיבות של השירותים האלה?

נתונים הם אולי דבר טכני מאוד, אך בהקשר העסקי הם הרבה יותר מכך. בסיסי נתונים הם מאגרים של מידע שכבר ישנו בידי העסק. מידע זה הוא נכס עסקי ולא סתם טכני ברוב. ייתכן שבהשגת מידע זה הושקעו לא מעט משאבים, אך בכל מקרה, מאחר שהוא כבר בבעלות העסק, הגיוני וחשוב מאוד למצות את התועלת העסקית שגלומה בו. אך עוד לפני שמנתחים מידע לעומק, חיוני שמידע זה יהיה מסודר, זמין, נגיש בקלות וכדומה. שירותי DBA מסייעים להבטיח זאת. הדבר מתבטא בין היתר:

 • סיוע בפעילות השוטפת – שירותי DBA מסייעים להבטיח שהשימוש השוטף במידע מבסיסי הנתונים יהיה יעיל ושתודות לכך הפרודוקטיביות לא תיפגע.
 • הבטחת המשכיות עסקית – הם גם תורמים להבטחת המשכיות עסקית. הם מנטרים את פעילות בסיסי הנתונים ותודות לכך יכולים לזהות בזמן אמת שיבושים בפעילותם. כך אפשר לטפל במצבים כאלה במהירות המרבית וכמובן לעדכן את העסק על מקרים חריגים.
 • הפקת תובנות עסקיות – מצבורי המידע הגדולים שבעסק משמשים להפקת דו"חות וניתוחים עסקיים מסוגים שונים. כל אלה עשויים להיות ברמות תחכום שונות, אך הכול מתבסס על תשתיות המידע של העסק ותלוי באופן ניהולן היעיל. בעזרת שירותי DBA מבטיחים שיינתן לכך מענה מיטבי.

לסיכום

שירות DBA הם שירותים חשובים ומועילים כל כך שכדאי לכל עסק לשקול להיעזר בהם בכל הפחות כדי לייעל את העובדה של העסק ולקדם אותו לשלב הבא.