פתרונות DRP לדוגמא

DRP System Brances

פתרון DRP
התאוששות מאסון 

פתרון DRP
לסביבה מרובת סניפים

פתרון DR למסחר אלקטרוני מחשוב מקבילי - פתרון Active-Active

פתרון DRP
למסחר אלקטרוני

פתרון מחשוב מקבילי
Active-Active