DRP-Disaster Recovery Plan

מקרה אסון ואובדן מידע עלול לגרום לפגיעה ישירה בתפקוד החברה, הכנסותיה, אמינותה ותדמיתה. מתוך הבנת הסכנה פועלות חברות רבות ליישם בתוכן מתודה מובנית להתאוששות מאסון, המבוססת על DRP ומספקת פתרונות תמיכה וגיבוי לתרחישים שונים.

שירות (DRP (Disaster Recovery Planning של GNS חוסך בעלויות התקנת מערכות גיבוי בחברה ומבצע גיבוי יומי, שבועי או חודשי למידע שברשותך. השירות, המתופעל על ידי מיטב המומחים ואנשי השירות של GNS, מגן בצורה אופטימלית על החברה שלך מפני מקרי אסון, מאפשר לה להמשיך לעבוד
.ומשחזר את המידע הנפגע תוך פרק זמן מינימלי.

איך פתרון DRP של GNS מקדם את החברה שלך?

מומחי GNS פיתחו מגוון פתרונות גיבוי ייחודיים, בעלי מספר אלמנטים המאפשרים להתגבר על כל מצבבו מערכות המחשוב של החברה כושלות:

אחסון חיצוני - בתסריט של פגיעה פיזית במשרדי הארגון וקריסה טוטאלית של מערך המחשוב בו, אחסון חיצוני של המידע בשרתים בארץ ובחו"ל (תוך סינכרון שוטף לשרתי הארגון) מאפשר הקמה מחודשת של הארגון על גבי הענן של GNS ושחזור של המידע בזמן מינימלי המאפשר חזרה לעבודה במהירות.

מערך מחשוב אלטרנטיבי (Fail Over) - מלבד הפגיעה במידע, במקרה אסון נפגע גם זמן התגובה של הארגון לנעשה בשטח, עד לשחזורו המלא של המידע. במקרה זה נכנס לפעולה באופן מיידי מערך המחשוב האלטרנטיבי, המאפשר מעבר חלק למערכות החדשות ומייצר המשכיות רציפה לארגון.
פיתרון זה על גבי הענן הוא יעיל יותר כלכלית לעומת החלופות הקיימות. 

מערך מחשוב מקבילי (Active-Active) - מפעיל מערך זהה של שרתים על הענן ובמיקום שונה. מערך זה פועל במקביל למערך הקיים, מאפשר חלוקת עומסים בין שתי המערכות ומאפשר המשכיות עסקית רצופה גם בעת נפילה של אחת המערכות.

מה נדרש מתכנית DRP?

תכנית DRP טובה צריכה להיות מותאמת היטב לארגון כדי לענות על הדרישות האמיתיות שלו להתאוששות. טווח הזמן הנדרש להפעלה מחדש של הפעילות העסקית (RTO) של הארגון משתנה מארגון לארגון בהתאם לצרכיו ולאופיו ועשוי לנוע ממספר קטן מאוד של שעות עד לימים. כמו כן, יש לקחת בחשבון גם את טווח הזמן בו ניתן לאבד את הנתונים שנצברו (RPO). טווח זמן זה משתנה באותה סקלה כמו ה-RTO אולם איננו תלוי בהכרח בו (מערכת מסחר בסחורות עשויה לדרוש RPO אפס אך לאפשר RTO גדול יותר). בנוסף, על ה-RDP לטפל בסיווג המערכות על פי הקריטיות שלהן לארגון.